5ماهگی امین ...

ساخت وبلاگ
چکیده : سلام عزیزمامروز5 ماهگیت مبارکت باشه عزیزمدوستت دارمعسلم  از دیشب یاد گرفتی و میگی د... د... عزیزم خی... با عنوان : 5ماهگی امین ... بخوانید :

سلام عزیزم

امروز

5 ماهگیت مبارکت باشه عزیزمبوس

دوستت دارمبوس

عسلم  از دیشب یاد گرفتی و میگی د... د... عزیزم خیلی قشنگ میگی

حرفهای دیگه هم میزنی ولی به زبون خودت، عشقمبوس

گل قشنگم یاد گرفتی  دست هات رو بیاری بالا؛ یعنی بغلم کنینبغل

به همه طرف غلت می زنی و می چرخی شیطونکم، با کمک می تونی بایستی نانازمبوس

این هم از کارهایی که امین آقا درپنج ماهگی می تونه انجام بدهمحبتبغلبغل

...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : چهارشنبه 18 اسفند 1395 ساعت: 20:03